ניצחון לפעילים במאבק הקופים

הישג אדיר לפעילים במאבק למניעת משלוח הקופות לניסויים מחוות מזור: לאחר דיון מחודש בבקשה, הגיש היועמ"ש את עמדתו לפיה אין להוציא לפועל המשלוח של הקופות שניצודו בטבע. "משתם תפקידן בהעמדת רביה, יש לאפשר להן לסיים חייהן בכבוד ולא בניסוי", כתב היועמ"ש בהחלטתו

פרשת משלוח הקופות מחוות מזור לניסויים בארצות הברית מתקרבת לסיומה לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה הגיש את חוות דעתו, לפיה אין להוציא את משלוח הקופות לפועל. ההחלטה טעונה אישור סופי של בג"ץ, אולם מסתמן כי הוא צפוי לאמץ את המלצת היועץ המשפטי, שזכתה לתמיכה גם של רשות הטבע והגנים.

בהחלטתו כתב היועץ המשפטי כי עמדתוף לפיה יש למנוע ניסויים בקופות שניצודו מהטבע, "נובעת מהתפיסה לפיה יש לצמצם באופן מרבי, וככל שניתן, ציד קופים מן הטבע, וכי אלה שניצודו ישמשו אך להעמדת צאצאים ילידי שבי לטובת הניסויים הנחוצים".

"בנוסף, תפיסה זו מצמצמת את הסבל הנגרם ממילא לקופים כתוצאה מתפיסתם בארץ המוצא, הובלתם לישראל והמעבר לחיים בתנאי שבי בחווה. נוכח זאת, די בכך שהקופות שימשו לרביה בחווה והעמידו צאצאים שהופנו למחקר רפואי, ואין להפנותן גם הן עצמן למחקר רפואי. נוכח לכידתן, והובלתן לישראל לחיי שבי בחווה, משתם תפקידן בהעמדת רביה, יש לאפשר להן לסיים חייהן בכבוד ולא בניסוי, על הסבל הכרוך בהובלה נוספת ובניסוי עצמו", לשון היועץ המשפטי.

עוד קבע היועץ המשפטי כי באיזון שבין אינטרס הקופות, בעלי החווה והאינטרס הציבורי מהניסוי, "היועץ המשפטי לממשלה סבור כי גובר האינטרס למנוע ייצואן של 50 הקופות שניצודו מן הטבע".

את העתירה לבג"ץ הגישה עמותת "תנו לחיות לחיות" נגד חוות מזור, המגדלת את הקופים לניסויים בחוות SNBL, ונגד רשות הטבע והגנים שאישרה, לטענתם, את המשלוח בניגוד לנהלים.

לטענת העותרים, 70 קופות מתוך ה-90 שנכללות במשלוח ניצודו בטבע ושליחתם לניסויים נוגדת את הנהלים, מה גם שעובדה זו שהושמטה בעת אישור המשלוח לראשונה. שנית, טוענים העותרים כי לא בטוח שהקופות ישמשו למחקר רפואי, מכיוון שלפי דיווחים בחווה מתבצעת התעללות בבעלי חיים לאורך העשור האחרון, ולא נערך בה מחקר רפואי.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת