"מהתחנה המרכזית לקיסריה"

דיון בכנס אילת לעיתונות על המעבר של המוזיקה ברדיו - מהתחנה המרכזית לקיסריה